ОТВОРЕН ПОВИК

Дизајн: мода, накит и производ

 

Прочитајте внимателно:

Повикот за учество на Ин ситу саемот за уметност во катеогриите: моден дизајн, дизајн на накит, дизајн на производ се отвора на 5 јуни (вторник), 2018 и ќе трае до 10 август (петок), 2018 година.

За учество во програмата за моден дизајн, дизајн на накит и дизајн на производ потребно е внимателно да ги прочитате условите за учество, да ја пополните формата за учество.

Секој може да аплицира за учество во програмата за дизајн; апликациите ќе бидат разгледани од страна на кураторот Драган Христов, одговорен за уредување на поставката за дизајн, кој ќе изврши селекција на учесници изложувачи.

Сите апликанти ќе бидат контактирани и информирани по е-пошта за резултатите од селекцијата најдоцна до 10 август, 2018 година.

Рокот за уплата на котизацијата за учество во согласност со избраната изложбена локација и пакет е понеделник, 15 август, 2018 година.

 

Изгледи од изложбениот простор

 

Влезен хол МКЦ // Приземје 

 

 

Горно фоаје „Фросина“ // Прв кат 

 

Забелешка: изгледите од изложбениот простор служат за илустрација. Ин Ситу саемот на уметност го задржува правото да го измени изгледот и позицијата на приложените изложбени елементи. 

 

Елементи за изложување дизајн

Елементите и пакетите за изложување дизајн се илустрирани подолу. Секој апликант е задолжен да избере пакет со кој ќе аплицира за учество.

 

 

Влезен хол МКЦ // Приземје 

Package #1

Package #2

Package #3

Package #4

Package #5

Package #6

Package #7

Package #8

 

Горно фоаје „Фросина“ // Прв кат 

 

Package #1

Package #2

 

 

 

Регистрирај се и аплицирај