Registration // Регистрација

The online application system for participation at In Situ Art Fair requires interested applicants to register and create a user profile before accessing the online form.  

To access information about the rules, regulation and fees related to In Situ Art Fair please visit the FAQ page or contact us at contact@insitu.mk 

//

Он-лајн системот за апликација на Ин Ситу саемот за уметност бара задолжителна регистрација на кориснички профил пред пристапување кон апликацијата.

За дополнителни информации поврзани со правилата, условите и котизацијата за учество на Ин Ситу саемот на учество посетете ја страната за често поставувани прашања – ЧПП или контактирајте нѐ на contact@insitu.mk